חזרה לדף קודם       חזרה לדף קודם  לחיפוש, התחילו להקיש את המילים כאן והמתינו לתוצאות  
ארכיון, וידאו, תמונות
 קריית ערביה

לפי זיהויו של יגאל ידין, קרית ערביה היא הכפר הערבי 'עֲרוּבּ' שבאיזור גוש עציון, על הדרך בין בית לחם לחברון. מקום זה נמצא בין עין גדי לעיר ביתר, שלפי הסברא שכן בה המחנה הראשי של בר כוכבא. שם זה מופיע במגילת ארבעת המינים, ואינו ידוע ממקורות אחרים. פירושו המילולי הוא 'קרית הערבים' או – מה שאולי מתקבל יותר על הדעת לאור תוכנה של האיגרת – 'קרית העֲרָבוֹת'.

רמז לשם זה טמון אולי באגדה במדרש איכה א,טו, ובתלמוד ירושלמי (ברכות פרק א,ה ע"א).

לפי אגדה זו חרש יהודי אחד את שדהו וגעתה פרתו. עבר במקום ערבי אחד (חד ערביי) ואמר לו להתיר את שורו ואת קנקנו, שהרי חרב בית המקדש.  לאחר שגעתה הפרה פעם שניה, אמר לו לאסור את שורו וקנקנו, שכן ברגע זה נולד המלך המשיח. לשאלת החורש לשמו של המשיח ולמקום הולדתו, ענה הערבי ששמו מנחם בן חזקיהו, ונולד ב'בירת מלכא דבית לחם יהודה (לפי הנוסח הירושלמי)  או ב'בירת ערבא' לפי המדרש לאיכה.

 מגילת ארבעת המינים

המגילה הינה אחת ממגילות בר-כוכבא ונשלחה לאדם בשם יהודה בר מנשה שמקום מושבו בקרית ערביה.

במגילה צו מאת בר כוכבא לספק לו את ארבעת המינים – לולבים, אתרוגים, הדסים וערבות – הדרושים לו לחג הסוכות הממשמש ובא.המגילה נכתבה בעיצומה של הלחימה העיקשת ברומאים, כפי הנראה לקראת סוף המרד, ובר כוכבא טורח הרבה כדי להשיג את ארבעת המינים. איגרת זו מעידה על דקדוקם של אנשי בר כוכבא בקיום המצוות. האיגרת נכתבה כנראה סמוך לחג סוכות של שנת  134 לספירה, שכן לפי האמור במשנה (תענית, ד, ו) חרבה ביתר בתשעה באב, ולפי זה כבר לא היה בר כוכבא בחיים בסוכות של שנת 135.

 

 המגילה כתובה ארמית, וזה תרגומה העיברי:

שורה א: שמעון ליהודה בר מנשה לקרית ערביה . שלחתי לך שני חמורים כדי שתשלח

שורה ב: עמהם שני אנשים אצל יהונתן בן בעיה ואצל מסבלה כדי שיעמיסו

שורה ג: וישלחו למחנה אצלך לולבים ואתרוגים. ואתה שלח אחרים מאצלך

שורה ד: ויביאו לך הדסים וערבות והתקן אותם (הפרש מהם מעשרות) ושלח אותם למחנה מפני

שורה ה: שהצבא רב  היה שלום

ליד הכפר ערוב נתגלו מערות, ובהן ממצאים מתקופת בר כוכבא, ובכללם מטבעות . ליד הכפר מצויים כמה מעינות, ולפיכך גדלו שם כנראה ערבות והדסים בשפע. 

(התמונה וההסברים לקוחים מספרו של יגאל ידין 'בר כוכבא' בהוצאת ויידנפלד וניקולסון ירושלים, בשיתוף עם הוצאת מעריב.)


    
צרו קשר
  כניסה לחברים
AtarimTR LTD